ID SHOP-pay2go terminal za vstop v sanitarije

ID Shop terminal za plačljivi WC.