Domov
Kontaktirajte nas
Natisni stran
Dodaj med priljubljene
|
Niste prijavljeni
Niste prijavljeni
(
0
)
Vaša košarica je še prazna


Zapri ko�arico

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

1. Splošno
Ti splošni pogoji poslovanja veljajo za prodajo izdelkov, objavljenih v katalogih in na spletni strani družbe ID SHOP d.o.o., Litostrojska cesta 44 D, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ID SHOP).

Delovni čas: od ponedeljka do petka od 8h do 16h; sobote, nedelje in prazniki zaprto.

Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani www.idshop.si. Vsak potrošnik, ki naroči blago iz kataloga ali na spletni strani, je seznanjen z njihovim celotnim besedilom. Z oddajo naročila sprejemate splošne pogoje poslovanja.

2. Naročanje izdelkov
Naročila sprejemamo med delovnim časom na naslednje načine:
po pošti na naslov:
ID Shop d.o.o., Litostrojska cesta 44 D, 1000 Ljubljana
po telefaxu na št.:
01 500 40 5101 500 40 51
po elektronski pošti na naslov:
info@idshop.si
po telefonu na št.:
01 500 40 5001 500 40 50

Naročila, poslana po pošti, telefaxu in elektronski pošti sprejemamo tudi izven delovnega časa.

Vrednost enkratnega naročila ne sme biti nižja od 20,00 EUR. Minimalno naročilo iz prodajnega programa ID dodatki je 10 kosov enakega artikla. K vsakemu naročilu prištejemo še stroške transporta po veljavnem ceniku paketne službe DPD Slovenija.

Račun za prejeto blago ali storitve bo izstavljen v zakonsko določenem roku.

3. Dostava izdelkov
Naročeno blago, ki je na zalogi, bomo v območju Slovenije dostavili, če bo to le mogoče, v običajnem dobavnem roku, ki znaša 3 delovne dni od prejetega naročila. Ob vsakem naročilu prejmete potrditev naročila z okvirnim dobavnim rokom. V kolikor blaga ne bo možno dostaviti v običajnem 3-dnevnem dobavnem roku, vas bomo, takoj ko bo možno, obvestili o predvidenem roku dostave. Izdelke bomo dobavili v primerni paketni embalaži.

4. Prevzem izdelkov na sedežu ID SHOP
Po predhodnem dogovoru je prevzem izdelkov možen tudi na našem naslovu:

ID Shop d.o.o.
Litostrojska cesta 44 D
1000 Ljubljana

V primeru prevzema izdelkov na našem naslovu se stroški transporta ne zaračunavajo.

5. Cene
Vse cene, navedene v ponudbi, so izražene v evrih brez DDV. Izdani račun vsebuje poleg cene izdelka in pripadajočega davka na dodano vrednost tudi stroške pakiranja, dostave in poštnine. Zavezanci za DDV morajo pri naročilu predložiti identifikacijsko številko. Pridržujemo si pravico do dnevnih sprememb cen, razen če ni drugače navedeno (primer akcij in posebnih popustov).

6. Načini plačila
Naročene izdelke lahko plačate na naslednje načine:

*  plačilo na transakcijski račun podjetja ID SHOP z odlogom plačila,
*  100% brezobrestni avans,

ali drugače, če je tako določeno s pogodbo ali dogovorom.

Pri prvem naročilu ali pri slabi plačilni disciplini lahko zahtevamo plačilo pred dobavo ali zavarovanje plačila. Pridržujemo si tudi pravico dostave samo proti plačilu po predračunu. Za nepravočasno poravnane obveznosti zaračunavamo zakonske zamudne obresti. V primeru zamude s plačilom vam bomo zaračunali tudi stroške opominjanja ter vse stroške izterjave neporavnanih obveznosti, kamor sodijo tudi odvetniški stroški ter stroški sodnih taks in drugih pristojbin.

7. Pridržek lastninske pravice
Pridržujemo si lastninsko pravico na prodanih izdelkih. Le-ti ostanejo last ID SHOP tudi potem, ko so vam izročeni, vse dokler kupnine zanje ne plačate v celoti.

8. Ponudbe
Ponudbe izstavljamo na podlagi povpraševanja. Po preteku veljavnosti ponudbe se lahko na vašo željo veljavnost podaljša, vendar se vnesejo nastale spremembe.

9. Vzdrževanje in podpora
Z ID SHOP lahko sklenete vzdrževalno pogodbo, pravila vzdrževanja so določena v sami pogodbi. Če vzdržavalne pogodbe ne sklenete, se vsako podporo (telefonsko, po elektronski pošti, na sedežu ID SHOP-a, na sedežu kupca) obračuna po veljavnem ceniku.

10. Izposoja in testiranje opreme - reverz
ID SHOP daje kupcu možnost testiranja opreme, kadar je ta v dvomih o pravilnosti izbire opreme. Opremo za testiranje lahko kupec dobi le na podlagi dogovora s prodajalcem in potrjene naročilnice za največ 5 delovnih dni, če ni drugače dogovorjeno. Ko kupec prevzame opremo, se prepriča o stanju opreme in s podpisom dokumenta Izdaja reverza to tudi potrdi. Opremo mora kupec vrniti podjetju ID SHOP d.o.o. brezhibno, nepoškodovano, s popolno in nepoškodovano embalažo ter vsemi pritiklinami. V primeru, da kupec neupravičeno zamuja z vračilom opreme ali pa je le-ta vrnjena nepopolna, se kupec obveže kupiti najeto opremo. Kupec opremo obdrži v svoji lasti, ID SHOP pa mu za opremo izstavi račun.

11. Garancija
Za vse izdelke velja 12 mesečna garancija, za posebej označene izdelke pa podaljšana 24 ali 36 mesečna garancija. Garancija teče od datuma prejema blaga. Garancijski pogoji so razvidni iz garancijskega lista, ki ga prejmete ob dostavi blaga. Popravilo izdelkov opravimo v ID SHOP-u oz. pri proizvajalcu.

12. Varovanje podatkov
Vaši osebni podatki bodo skrbno varovani v skladu z veljavnimi predpisi. Podatki, pridobljeni ob naročilu blaga, bodo uporabljeni zgolj za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov ter ostale potrebne komunikacije med vami in ID SHOP-om.

Občasno vam bomo pošiljali svoj informativni material ter reklamna sporočila. V kolikor boste izrazili željo, da ne želite prejemati informativnih materialov in reklamnih sporočil, bomo to brezpogojno upoštevali.

13. Reklamacije
Kupec lahko blago reklamira, če blago nima predpisanih lastnosti, če je prodajalec poslal napačne izdelke, v napačni količini ali kako drugače odstopajo od kupčevega naročila. Kupec lahko blago reklamira v 8-ih dneh od nakupa in zahteva takojšnjo zamenjavo za enak, brezhiben artikel v zakonsko določenem roku in pod pogoji za uveljavljanje reklamacije iz naslova stvarne napake. V primeru reklamacije, lahko kupec, v skladu z zakonskimi omejitvami, zahteva zamenjavo artikla, njegovo popravilo ali vračilo kupnine. V slednjem primeru si prodajalec pridržuje pravico, da za čas, ko je kupec blago uporabljal, obračuna najemnino ali amortizacijo po veljavnem ceniku, vendar največ v znesku, za kolikor se je, v času uporabe in zaradi uporabe, artiklu zmanjšala tržna vrednost. V primeru, da je paket fizično poškodovan, v njem manjka vsebina ali kaže znake odprtja, mora kupec sprožiti postopek reklamacije pri dostavljalcu.

14. Pritožbe in spori
Nesoglasja in spore, ki bi nastali s tolmačenjem ali izvajanjem „SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA“ bosta partnerja reševala sporazumno. V primeru, da sporazuma ni možno doseči, je pristojno sodišče v Ljubljani.

15. Ostalo
Vsak poslovni partner oz kupec na zahtevo prejme kopijo „SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA“ v pisni obliki ali v elektronski obliki (.pdf), sicer pa so pogoji objavljeni na spletni strani www.idshop.si. Poslovni partner vedno lahko zahteva novo kopijo. Izgovora, da ne pozna „SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA“, ne upoštevamo.

„SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA“ veljajo takoj po objavi na spletni strani www.idshop.si.

Vsakokratne spremembe, dopolnila, dodatki, itd. „SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA“ so objavljeni na spletni strani www.idshop.si.ID Shop d.o.o.
Litostrojska cesta 44d
1000 Ljubljana
T. 01 500 40 50
F. 01 500 40 51
E. info@idshop.si
DODATNE INFORMACIJE
Ime in Priimek
E-mail
Sporočilo
Izracunaj 11 + 3:
ID Shop d.o.o., Litostrojska cesta 44d, 1000 Ljubljana, T. 01 500 40 50, F. 01 500 40 51, E. info@idshop.si, W. www.idshop.si
Copyright © ID Shop 2013